SONG THỦ LÔ VÍP MIỀN TRUNG

Chúng tôi thống kê 50 triệu số và lưu trữ trong suốt 20 năm. quy luật cầu số đã được máy tính cùng chuyên gia phân tích chọn ra số víp nhất để cập nhật lên hệ thống. mục đích mang đến sân chơi xổ số bổ ích tạo ra nhiều cơ hội trúng lớn cho bạn.

SONG THỦ LÔ VÍP MIỀN TRUNG CHUẨN VÀ CHÍNH XÁC NHẤT

– Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao

– Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.

– Có thể nạp cộng dồn các loại thẻ  và mệnh giá khác nhau.

– Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.

NẠP THẺ VÀ NHẬN SỐ

Song thủ lô Miền Trung đẹp nhất hôm nay: 300,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
28-09
28-09Bình Định: 00,92,
Quảng Trị: 50,98,
Quảng Bình: 00,33
Ăn lô 92,00 Bình Định,
Ăn lô 33 Quảng Bình
241
27-09Đà Nẵng: 40,06,
Khánh Hòa: 02,46
Ăn lô 40,06 Đà Nẵng343
26-09Đắc Lắc: 65,73,
Quảng Nam: 73,67
Ăn lô 67 Quảng Nam224
25-09TT Huế: 37,66,
Phú Yên: 20,11
Ăn lô 66 TT Huế349
24-09TT Huế: 64,85,
Kon Tum: 04,34,
Khánh Hòa: 46,56
Ăn lô 85,64 TT Huế,
Ăn lô 04 Kon Tum,
Ăn lô 56 Khánh Hòa
266
23-09Đà Nẵng: 52,74,
Quảng Ngãi: 41,96,
Đắc Nông: 56,07
Ăn lô 96 Quảng Ngãi204
22-09Gia Lai: 86,74,
Ninh Thuận: 97,66
Ăn lô 86 Gia Lai,
Ăn lô 97 Ninh Thuận
121
21-09Bình Định: 27,77,
Quảng Trị: 85,79,
Quảng Bình: 59,48
Trượt262
20-09Đà Nẵng: 05,30,
Khánh Hòa: 02,84
Trượt141
19-09Đắc Lắc: 36,64,
Quảng Nam: 45,04
Ăn lô 04 Quảng Nam297
18-09TT Huế: 01,99,
Phú Yên: 51,28
Ăn lô 51,28 Phú Yên181
17-09TT Huế: 33,98,
Kon Tum: 64,31,
Khánh Hòa: 12,35
Ăn lô 33 TT Huế215
16-09Đà Nẵng: 76,71,
Quảng Ngãi: 75,39,
Đắc Nông: 75,59
Ăn lô 76,71 Đà Nẵng,
Ăn lô 39,75 Quảng Ngãi,
Ăn lô 75 Đắc Nông
230
15-09Gia Lai: 04,05,
Ninh Thuận: 97,55
Ăn lô 05 Gia Lai,
Ăn lô 55,97 Ninh Thuận
320
14-09Bình Định: 05,54,
Quảng Trị: 19,27,
Quảng Bình: 31,64
Ăn lô 05,54 Bình Định,
Ăn lô 27,19 Quảng Trị,
Ăn lô 64 Quảng Bình
266
13-09Đà Nẵng: 24,37,
Khánh Hòa: 00,38
Trượt233
12-09Đắc Lắc: 35,51,
Quảng Nam: 03,05
Ăn lô 03,05 Quảng Nam239
11-09TT Huế: 57,78,
Phú Yên: 07,60
Ăn lô 78 TT Huế,
Ăn lô 60 Phú Yên
277
10-09TT Huế: 05,48,
Kon Tum: 91,17,
Khánh Hòa: 20,50
Ăn lô 20,50 Khánh Hòa286
09-09Đà Nẵng: 38,75,
Quảng Ngãi: 76,62,
Đắc Nông: 42,89
Ăn lô 42 Đắc Nông305
08-09Gia Lai: 80,56,
Ninh Thuận: 48,23
Ăn lô 23 Ninh Thuận256
07-09Bình Định: 97,69,
Quảng Trị: 75,49,
Quảng Bình: 92,18
Ăn lô 69 Bình Định,
Ăn lô 49 Quảng Trị,
Ăn lô 92 Quảng Bình
275
06-09Đà Nẵng: 43,57,
Khánh Hòa: 57,25
Ăn lô 43 Đà Nẵng245
05-09Đắc Lắc: 04,76,
Quảng Nam: 62,00
Ăn lô 04,76 Đắc Lắc,
Ăn lô 00 Quảng Nam
244
04-09TT Huế: 80,79,
Phú Yên: 24,66
Ăn lô 79 TT Huế263
03-09TT Huế: 00,40,
Kon Tum: 63,95,
Khánh Hòa: 12,47
Ăn lô 00 TT Huế296
02-09Đà Nẵng: 28,59,
Quảng Ngãi: 67,51,
Đắc Nông: 50,88
Ăn lô 59,28 Đà Nẵng,
Ăn lô 51,67 Quảng Ngãi,
Ăn lô 88 Đắc Nông
313
01-09Gia Lai: 76,61,
Ninh Thuận: 38,44
Trượt295
31-08Bình Định: 06,89,
Quảng Trị: 55,87,
Quảng Bình: 25,84
Ăn lô 06 Bình Định,
Ăn lô 55 Quảng Trị,
Ăn lô 25 Quảng Bình
212
30-08Đà Nẵng: 23,78,
Khánh Hòa: 94,03
Ăn lô 94 Khánh Hòa224
29-08Đắc Lắc: 99,63,
Quảng Nam: 38,96
Ăn lô 63 Đắc Lắc,
Ăn lô 96,38 Quảng Nam
192
28-08TT Huế: 00,13,
Phú Yên: 40,67
Ăn lô 00 TT Huế294
27-08TT Huế: 63,99,
Kon Tum: 44,52,
Khánh Hòa: 64,06
Ăn lô 64 Khánh Hòa220
26-08Đà Nẵng: 20,21,
Quảng Ngãi: 26,35,
Đắc Nông: 27,75
Ăn lô 21 Đà Nẵng,
Ăn lô 26 Quảng Ngãi
209
25-08Gia Lai: 04,06,
Ninh Thuận: 36,26
Ăn lô 06 Gia Lai,
Ăn lô 26 Ninh Thuận
229
24-08Bình Định: 07,42,
Quảng Trị: 79,47,
Quảng Bình: 89,54
Ăn lô 42 Bình Định248
23-08Đà Nẵng: 56,17,
Khánh Hòa: 64,77
Ăn lô 17 Đà Nẵng,
Ăn lô 77 Khánh Hòa
202
22-08Đắc Lắc: 03,74,
Quảng Nam: 04,87
Ăn lô 74 Đắc Lắc260
21-08TT Huế: 04,21,
Phú Yên: 82,95
Ăn lô 04 TT Huế,
Ăn lô 95,82 Phú Yên
197
20-08TT Huế: 21,20,
Kon Tum: 44,28,
Khánh Hòa: 23,94
Ăn lô 20,21 TT Huế,
Ăn lô 28 Kon Tum,
Ăn lô 23 Khánh Hòa
235
19-08Đà Nẵng: 95,73,
Quảng Ngãi: 06,93,
Đắc Nông: 63,77
Ăn lô 95 Đà Nẵng,
Ăn lô 77,63 Đắc Nông
140
18-08Gia Lai: 26,64,
Ninh Thuận: 74,23
Ăn lô 64 Gia Lai357
17-08Bình Định: 96,02,
Quảng Trị: 15,23,
Quảng Bình: 66,16
Ăn lô 96,02 Bình Định219
16-08Đà Nẵng: 88,31,
Khánh Hòa: 98,33
Ăn lô 33,98 Khánh Hòa109
15-08Đắc Lắc: 09,56,
Quảng Nam: 80,98
Ăn lô 98,80 Quảng Nam226
14-08TT Huế: 72,88,
Phú Yên: 27,19
Ăn lô 72,88 TT Huế,
Ăn lô 19 Phú Yên
329
13-08TT Huế: 98,11,
Kon Tum: 91,75,
Khánh Hòa: 50,78
Ăn lô 11 TT Huế,
Ăn lô 78 Khánh Hòa
296
12-08Đà Nẵng: 14,98,
Quảng Ngãi: 31,00,
Đắc Nông: 56,95
Ăn lô 14,98 Đà Nẵng,
Ăn lô 00,31 Quảng Ngãi,
Ăn lô 56 Đắc Nông
228
11-08Gia Lai: 77,84,
Ninh Thuận: 11,26
Ăn lô 84 Gia Lai,
Ăn lô 26 Ninh Thuận
228
10-08Bình Định: 32,06,
Quảng Trị: 25,11,
Quảng Bình: 19,27
Ăn lô 06 Bình Định,
Ăn lô 25,11 Quảng Trị
221
09-08Đà Nẵng: 12,87,
Khánh Hòa: 49,19
Ăn lô 12 Đà Nẵng343
08-08Đắc Lắc: 63,87,
Quảng Nam: 49,55
Ăn lô 63,87 Đắc Lắc,
Ăn lô 49,55 Quảng Nam
314
07-08TT Huế: 55,98,
Phú Yên: 84,49
Ăn lô 55,98 TT Huế,
Ăn lô 84 Phú Yên
311
06-08TT Huế: 61,13,
Kon Tum: 27,06,
Khánh Hòa: 12,94
Ăn lô 61,13 TT Huế,
Ăn lô 27 Kon Tum,
Ăn lô 94 Khánh Hòa
203
05-08Đà Nẵng: 18,05,
Quảng Ngãi: 61,40,
Đắc Nông: 90,87
Ăn lô 87 Đắc Nông201
04-08Gia Lai: 80,86,
Ninh Thuận: 37,38
Ăn lô 80,86 Gia Lai,
Ăn lô 38 Ninh Thuận
228
03-08Bình Định: 88,45,
Quảng Trị: 02,48,
Quảng Bình: 51,12
Ăn lô 45 Bình Định,
Ăn lô 48 Quảng Trị
242
02-08Đà Nẵng: 86,59,
Khánh Hòa: 18,69
Ăn lô 86 Đà Nẵng,
Ăn lô 69 Khánh Hòa
323
01-08Đắc Lắc: 19,26,
Quảng Nam: 74,70
Trượt266
31-07TT Huế: 46,22,
Phú Yên: 08,91
Ăn lô 22 TT Huế,
Ăn lô 91 Phú Yên
200
30-07TT Huế: 16,20,
Kon Tum: 53,32,
Khánh Hòa: 90,39
Ăn lô 32 Kon Tum,
Ăn lô 90,39 Khánh Hòa
179
29-07Đà Nẵng: 22,58,
Quảng Ngãi: 63,55,
Đắc Nông: 72,46
Ăn lô 22,58 Đà Nẵng,
Ăn lô 63 Quảng Ngãi,
Ăn lô 46 Đắc Nông
157
28-07Gia Lai: 77,97,
Ninh Thuận: 16,62
Ăn lô 62 Ninh Thuận233
27-07Bình Định: 72,35,
Quảng Trị: 17,18,
Quảng Bình: 44,16
Ăn lô 35 Bình Định,
Ăn lô 16 Quảng Bình
187
26-07Đà Nẵng: 15,10,
Khánh Hòa: 03,36
Ăn lô 15 Đà Nẵng322
25-07Đắc Lắc: 29,99,
Quảng Nam: 44,88
Trượt209
24-07TT Huế: 91,32,
Phú Yên: 97,78
Ăn lô 91 TT Huế298
23-07TT Huế: 85,61,
Kon Tum: 37,75,
Khánh Hòa: 77,07
Trượt334
22-07Đà Nẵng: 67,54,
Quảng Ngãi: 72,99,
Đắc Nông: 74,07
Ăn lô 99 Quảng Ngãi,
Ăn lô 07 Đắc Nông
227
21-07Gia Lai: 85,07,
Ninh Thuận: 72,97
Ăn lô 85,07 Gia Lai,
Ăn lô 97 Ninh Thuận
366
20-07Bình Định: 40,73,
Quảng Trị: 50,87,
Quảng Bình: 31,29
Ăn lô 73 Bình Định,
Ăn lô 87 Quảng Trị,
Ăn lô 31 Quảng Bình
235
19-07Đà Nẵng: 10,24,
Khánh Hòa: 74,57
Trượt159
18-07Đắc Lắc: 45,44,
Quảng Nam: 68,71
Ăn lô 68 Quảng Nam207
17-07TT Huế: 34,75,
Phú Yên: 77,82
Ăn lô 82 Phú Yên301
16-07TT Huế: 43,57,
Kon Tum: 82,87,
Khánh Hòa: 56,31
Ăn lô 31 Khánh Hòa245
15-07Đà Nẵng: 86,84,
Quảng Ngãi: 07,20,
Đắc Nông: 78,92
Ăn lô 86,84 Đà Nẵng,
Ăn lô 07,20 Quảng Ngãi,
Ăn lô 92,78 Đắc Nông
292
14-07Gia Lai: 96,77,
Ninh Thuận: 69,35
Trượt280
13-07Bình Định: 53,30,
Quảng Trị: 61,63,
Quảng Bình: 76,07
Ăn lô 61 Quảng Trị,
Ăn lô 76,07 Quảng Bình
247
12-07Đà Nẵng: 76,40,
Khánh Hòa: 33,50
Ăn lô 40,76 Đà Nẵng,
Ăn lô 33 Khánh Hòa
246
11-07Đắc Lắc: 27,92,
Quảng Nam: 41,25
Ăn lô 27,92 Đắc Lắc,
Ăn lô 41,25 Quảng Nam
220
10-07TT Huế: 73,46,
Phú Yên: 66,26
Ăn lô 66,26 Phú Yên136
09-07TT Huế: 40,23,
Kon Tum: 19,10,
Khánh Hòa: 55,19
Ăn lô 40 TT Huế,
Ăn lô 10 Kon Tum,
Ăn lô 19 Khánh Hòa
232
08-07Đà Nẵng: 83,19,
Quảng Ngãi: 87,77,
Đắc Nông: 38,80
Ăn lô 19 Đà Nẵng,
Ăn lô 77,87 Quảng Ngãi,
Ăn lô 80 Đắc Nông
325
07-07Gia Lai: 38,49,
Ninh Thuận: 11,31
Ăn lô 49 Gia Lai252
06-07Bình Định: 22,51,
Quảng Trị: 69,78,
Quảng Bình: 84,55
Ăn lô 22,51 Bình Định,
Ăn lô 78 Quảng Trị
291
05-07Đà Nẵng: 57,37,
Khánh Hòa: 94,63
Ăn lô 63 Khánh Hòa313
04-07Đắc Lắc: 24,42,
Quảng Nam: 62,63
Ăn lô 24,42 Đắc Lắc,
Ăn lô 62 Quảng Nam
203
03-07TT Huế: 22,26,
Phú Yên: 43,18
Ăn lô 26 TT Huế355
02-07TT Huế: 59,73,
Kon Tum: 18,07,
Khánh Hòa: 05,26
Ăn lô 59,73 TT Huế,
Ăn lô 18,07 Kon Tum,
Ăn lô 26,05 Khánh Hòa
232
01-07Đà Nẵng: 83,82,
Quảng Ngãi: 93,95,
Đắc Nông: 26,11
Ăn lô 93,95 Quảng Ngãi,
Ăn lô 11 Đắc Nông
350
30-06Gia Lai: 47,05,
Ninh Thuận: 92,38
Ăn lô 47 Gia Lai,
Ăn lô 38 Ninh Thuận
285
29-06Bình Định: 72,41,
Quảng Trị: 27,68,
Quảng Bình: 64,42
Ăn lô 72 Bình Định252
28-06Đà Nẵng: 03,26,
Khánh Hòa: 50,67
Ăn lô 03 Đà Nẵng,
Ăn lô 50 Khánh Hòa
196
27-06Đắc Lắc: 09,70,
Quảng Nam: 33,46
Ăn lô 33 Quảng Nam204
26-06TT Huế: 87,24,
Phú Yên: 61,51
Trượt228
25-06TT Huế: 89,98,
Kon Tum: 49,09,
Khánh Hòa: 23,15
Ăn lô 09 Kon Tum,
Ăn lô 15,23 Khánh Hòa
252
24-06Đà Nẵng: 39,30,
Quảng Ngãi: 46,32,
Đắc Nông: 27,23
Ăn lô 39,30 Đà Nẵng,
Ăn lô 46 Quảng Ngãi,
Ăn lô 23 Đắc Nông
220
23-06Gia Lai: 05,38,
Ninh Thuận: 34,36
Ăn lô 05,38 Gia Lai200
22-06Bình Định: 61,03,
Quảng Trị: 86,06,
Quảng Bình: 85,84
Ăn lô 03 Bình Định269
21-06Đà Nẵng: 70,60,
Khánh Hòa: 52,84
Trượt222
20-06Đắc Lắc: 55,00,
Quảng Nam: 48,10
Ăn lô 00 Đắc Lắc,
Ăn lô 10 Quảng Nam
347
19-06TT Huế: 61,10,
Phú Yên: 15,63
Ăn lô 61 TT Huế,
Ăn lô 63 Phú Yên
125
18-06TT Huế: 44,98,
Kon Tum: 86,91,
Khánh Hòa: 49,71
Ăn lô 44,98 TT Huế,
Ăn lô 91 Kon Tum
271
17-06Đà Nẵng: 21,30,
Quảng Ngãi: 85,74,
Đắc Nông: 96,79
Ăn lô 74 Quảng Ngãi,
Ăn lô 79 Đắc Nông
306
16-06Gia Lai: 09,44,
Ninh Thuận: 02,76
Ăn lô 44 Gia Lai266
15-06Bình Định: 15,40,
Quảng Trị: 19,18,
Quảng Bình: 79,91
Trượt161
14-06Đà Nẵng: 38,37,
Khánh Hòa: 67,85
Ăn lô 38 Đà Nẵng,
Ăn lô 85,67 Khánh Hòa
262
13-06Đắc Lắc: 77,10,
Quảng Nam: 31,37
Ăn lô 10 Đắc Lắc,
Ăn lô 31,37 Quảng Nam
218
12-06TT Huế: 95,36,
Phú Yên: 94,22
Ăn lô 95 TT Huế,
Ăn lô 94,22 Phú Yên
260
11-06TT Huế: 68,08,
Kon Tum: 86,64,
Khánh Hòa: 14,07
Trượt256
10-06Đà Nẵng: 80,32,
Quảng Ngãi: 02,61,
Đắc Nông: 50,47
Ăn lô 80 Đà Nẵng,
Ăn lô 02 Quảng Ngãi,
Ăn lô 50 Đắc Nông
209
09-06Gia Lai: 82,90,
Ninh Thuận: 87,52
Ăn lô 90 Gia Lai236
08-06Bình Định: 91,72,
Quảng Trị: 72,99,
Quảng Bình: 07,89
Ăn lô 72,91 Bình Định200
07-06Đà Nẵng: 11,95,
Khánh Hòa: 20,40
Ăn lô 95 Đà Nẵng,
Ăn lô 40 Khánh Hòa
175
06-06Đắc Lắc: 46,41,
Quảng Nam: 76,20
Ăn lô 41 Đắc Lắc,
Ăn lô 76 Quảng Nam
137
05-06TT Huế: 62,48,
Phú Yên: 89,22
Trượt137
04-06TT Huế: 65,70,
Kon Tum: 96,66,
Khánh Hòa: 69,09
Ăn lô 70 TT Huế,
Ăn lô 69 Khánh Hòa
281
03-06Đà Nẵng: 73,87,
Quảng Ngãi: 72,08,
Đắc Nông: 18,88
Ăn lô 08 Quảng Ngãi,
Ăn lô 18,88 Đắc Nông
149
02-06Gia Lai: 57,87,
Ninh Thuận: 80,26
Ăn lô 87 Gia Lai,
Ăn lô 80 Ninh Thuận
151
01-06Bình Định: 89,22,
Quảng Trị: 30,22,
Quảng Bình: 88,26
Ăn lô 89 Bình Định,
Ăn lô 30,22 Quảng Trị,
Ăn lô 88 Quảng Bình
184
31-05Đà Nẵng: 23,25,
Khánh Hòa: 94,28
Ăn lô 25 Đà Nẵng,
Ăn lô 28 Khánh Hòa
354
30-05Đắc Lắc: 29,73,
Quảng Nam: 96,33
Ăn lô 29 Đắc Lắc,
Ăn lô 33,96 Quảng Nam
227
29-05TT Huế: 48,29,
Phú Yên: 40,05
Ăn lô 29,48 TT Huế,
Ăn lô 40 Phú Yên
312
28-05TT Huế: 58,04,
Kon Tum: 90,80,
Khánh Hòa: 15,10
Ăn lô 80,90 Kon Tum272
27-05Đà Nẵng: 82,41,
Quảng Ngãi: 58,62,
Đắc Nông: 51,64
Ăn lô 82 Đà Nẵng,
Ăn lô 51,64 Đắc Nông
218
26-05Gia Lai: 79,30,
Ninh Thuận: 98,30
Ăn lô 30 Gia Lai,
Ăn lô 30,98 Ninh Thuận
364
25-05Bình Định: 07,01,
Quảng Trị: 52,36,
Quảng Bình: 43,32
Ăn lô 01 Bình Định,
Ăn lô 36 Quảng Trị,
Ăn lô 32 Quảng Bình
211
24-05Đà Nẵng: 92,48,
Khánh Hòa: 21,12
Ăn lô 92 Đà Nẵng166
23-05Đắc Lắc: 86,07,
Quảng Nam: 89,50
Trượt260
22-05TT Huế: 89,48,
Phú Yên: 66,39
Ăn lô 89 TT Huế353
21-05TT Huế: 81,07,
Kon Tum: 40,74,
Khánh Hòa: 76,29
Ăn lô 81,07 TT Huế289
20-05Đà Nẵng: 02,22,
Quảng Ngãi: 89,62,
Đắc Nông: 17,46
Ăn lô 89 Quảng Ngãi280
19-05Gia Lai: 06,96,
Ninh Thuận: 28,58
Ăn lô 06 Gia Lai,
Ăn lô 28 Ninh Thuận
273
18-05Bình Định: 87,34,
Quảng Trị: 13,14,
Quảng Bình: 80,37
Ăn lô 34 Bình Định,
Ăn lô 13 Quảng Trị,
Ăn lô 37 Quảng Bình
276
17-05Đà Nẵng: 39,05,
Khánh Hòa: 50,86
Ăn lô 39,05 Đà Nẵng,
Ăn lô 86 Khánh Hòa
263
16-05Đắc Lắc: 46,44,
Quảng Nam: 36,31
Ăn lô 36 Quảng Nam205
15-05TT Huế: 32,54,
Phú Yên: 97,66
Ăn lô 54 TT Huế,
Ăn lô 97,66 Phú Yên
232
14-05TT Huế: 45,75,
Kon Tum: 97,96,
Khánh Hòa: 90,15
Ăn lô 45,75 TT Huế,
Ăn lô 97 Kon Tum,
Ăn lô 15 Khánh Hòa
256
13-05Đà Nẵng: 84,64,
Quảng Ngãi: 80,12,
Đắc Nông: 61,60
Ăn lô 80 Quảng Ngãi,
Ăn lô 61 Đắc Nông
223
12-05Gia Lai: 95,86,
Ninh Thuận: 75,76
Ăn lô 95 Gia Lai237
09-05Đắc Lắc: 39,30,
Quảng Nam: 10,71
Ăn lô 39 Đắc Lắc,
Ăn lô 71 Quảng Nam
292
08-05TT Huế: 89,03,
Phú Yên: 61,62
Ăn lô 03 TT Huế,
Ăn lô 62 Phú Yên
177
07-05TT Huế: 62,12,
Kon Tum: 13,71,
Khánh Hòa: 30,11
Ăn lô 12 TT Huế,
Ăn lô 71 Kon Tum,
Ăn lô 11 Khánh Hòa
260
06-05Đà Nẵng: 65,56,
Quảng Ngãi: 52,37,
Đắc Nông: 56,39
Ăn lô 56 Đà Nẵng,
Ăn lô 37,52 Quảng Ngãi
188
05-05Gia Lai: 23,20,
Ninh Thuận: 37,61
Ăn lô 23,20 Gia Lai,
Ăn lô 61,37 Ninh Thuận
226
04-05Bình Định: 43,40,
Quảng Trị: 41,50,
Quảng Bình: 32,29
Ăn lô 40,43 Bình Định,
Ăn lô 50,41 Quảng Trị,
Ăn lô 32 Quảng Bình
305
03-05Đà Nẵng: 63,13,
Khánh Hòa: 18,44
Ăn lô 13 Đà Nẵng,
Ăn lô 18 Khánh Hòa
264
02-05Đắc Lắc: 73,72,
Quảng Nam: 38,93
Ăn lô 73,72 Đắc Lắc,
Ăn lô 38 Quảng Nam
264
01-05TT Huế: 56,40,
Phú Yên: 62,93
Ăn lô 40,56 TT Huế,
Ăn lô 93 Phú Yên
134
30-04TT Huế: 83,82,
Kon Tum: 04,12,
Khánh Hòa: 73,25
Ăn lô 83 TT Huế,
Ăn lô 12,04 Kon Tum,
Ăn lô 73,25 Khánh Hòa
205
29-04Đà Nẵng: 83,95,
Quảng Ngãi: 61,89,
Đắc Nông: 58,51
Ăn lô 95 Đà Nẵng,
Ăn lô 89 Quảng Ngãi,
Ăn lô 51 Đắc Nông
202
28-04Gia Lai: 18,83,
Ninh Thuận: 97,06
Trượt235
27-04Bình Định: 29,99,
Quảng Trị: 74,38,
Quảng Bình: 87,58
Ăn lô 29 Bình Định,
Ăn lô 74 Quảng Trị,
Ăn lô 87,58 Quảng Bình
237
26-04Đà Nẵng: 80,71,
Khánh Hòa: 74,69
Ăn lô 80,71 Đà Nẵng,
Ăn lô 69,74 Khánh Hòa
288
25-04Đắc Lắc: 63,11,
Quảng Nam: 93,69
Ăn lô 11,63 Đắc Lắc,
Ăn lô 69 Quảng Nam
159
24-04TT Huế: 86,70,
Phú Yên: 92,74
Ăn lô 86,70 TT Huế,
Ăn lô 74,92 Phú Yên
181
23-04TT Huế: 45,08,
Kon Tum: 43,57,
Khánh Hòa: 54,89
Ăn lô 45,08 TT Huế,
Ăn lô 57 Kon Tum,
Ăn lô 54,89 Khánh Hòa
195

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *