ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

Luôn mang đến những số víp và chuẩn xác nhất là trách nhiệm của chúng tôi. chuyên gia của chúng tôi đã làm những việc cần khó nhất để có được những con số đẹp nhất và chính xác nhất. việc của bạn là nạp thẻ vào ô bên dưới sẽ có số và chờ tiền về sau giờ quay.

✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây CHỐT ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.

✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.

✔ Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ và mệnh giá khác nhau.

✔ Chú ý: Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi

Nạp thẻ và nhận số

Đề đầu đuôi: 300,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
28-09
28-09Đầu: 4 - Đuôi: 7Trượt71
27-09Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng đầu 4167
26-09Đầu: 7 - Đuôi: 4Trượt158
25-09Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng Đề295
24-09Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng đầu 7270
23-09Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng Đề91
22-09Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng đầu 1178
21-09Đầu: 1 - Đuôi: 4Trượt59
20-09Đầu: 5 - Đuôi: 5Trượt153
19-09Đầu: 4 - Đuôi: 0Trượt251
18-09Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng đầu 0268
17-09Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đầu 6198
16-09Đầu: 2 - Đuôi: 6Trúng đầu 2275
15-09Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0166
14-09Đầu: 8 - Đuôi: 5Trượt252
13-09Đầu: 2 - Đuôi: 6Trượt91
12-09Đầu: 1 - Đuôi: 5Trượt250
11-09Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đầu 669
10-09Đầu: 6 - Đuôi: 6Trượt63
09-09Đầu: 0 - Đuôi: 7Trượt188
08-09Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng đuôi 650
07-09Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng đầu 5169
06-09Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng Đề193
05-09Đầu: 1 - Đuôi: 4Trượt93
04-09Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1289
03-09Đầu: 8 - Đuôi: 7Trúng đầu 8270
02-09Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng đầu 8161
01-09Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng đầu 7177
31-08Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng đầu 4179
30-08Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1295
29-08Đầu: 8 - Đuôi: 6Trượt293
28-08Đầu: 2 - Đuôi: 3Trượt257
27-08Đầu: 3 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8181
26-08Đầu: 1 - Đuôi: 6Trượt268
25-08Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3172
24-08Đầu: 2 - Đuôi: 4Trượt61
23-08Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4185
22-08Đầu: 4 - Đuôi: 5Trượt257
21-08Đầu: 1 - Đuôi: 9Trượt89
20-08Đầu: 2 - Đuôi: 2Trượt160
19-08Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0175
18-08Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7182
17-08Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng đầu 883
16-08Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng Đề165
15-08Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng Đề54
14-08Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng đầu 954
13-08Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng đuôi 872
12-08Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng đuôi 871
11-08Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng đầu 969
10-08Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2271
09-08Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng Đề61
08-08Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng Đề69
07-08Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng đầu 764
06-08Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng Đề294
05-08Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng đầu 171
04-08Đầu: 1 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7266
03-08Đầu: 7 - Đuôi: 0Trượt182
02-08Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7260
01-08Đầu: 2 - Đuôi: 4Trượt185
31-07Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5296
30-07Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng đầu 477
29-07Đầu: 5 - Đuôi: 8Trúng Đề170
28-07Đầu: 5 - Đuôi: 0Trượt289
27-07Đầu: 3 - Đuôi: 4Trượt89
26-07Đầu: 0 - Đuôi: 3Trượt73
25-07Đầu: 6 - Đuôi: 5Trượt288
24-07Đầu: 7 - Đuôi: 2Trúng đuôi 275
23-07Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng Đề57
22-07Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng đầu 3169
21-07Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng Đề199
20-07Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng đầu 867
19-07Đầu: 1 - Đuôi: 7Trượt182
18-07Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng đầu 8195
17-07Đầu: 0 - Đuôi: 6Trúng Đề67
16-07Đầu: 9 - Đuôi: 0Trượt294
15-07Đầu: 0 - Đuôi: 6Trượt157
14-07Đầu: 8 - Đuôi: 7Trượt72
13-07Đầu: 9 - Đuôi: 4Trượt194
12-07Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng Đề267
11-07Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng đuôi 170
10-07Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng đầu 2184
09-07Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng đầu 0271
08-07Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng đuôi 561
07-07Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng Đề253
06-07Đầu: 5 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8150
05-07Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng đầu 9273
04-07Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3164
03-07Đầu: 5 - Đuôi: 2Trượt251
02-07Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng đuôi 365
01-07Đầu: 0 - Đuôi: 5Trượt84
30-06Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng đầu 589
29-06Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng đuôi 076
28-06Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng đầu 955
27-06Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5271
26-06Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3167
25-06Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng đầu 3176
24-06Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng đầu 7182
23-06Đầu: 3 - Đuôi: 1Trượt281
22-06Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng đầu 6161
21-06Đầu: 8 - Đuôi: 8Trượt90
20-06Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2274
19-06Đầu: 2 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5266
18-06Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1154
17-06Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng đầu 6164
16-06Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng đầu 3291
15-06Đầu: 5 - Đuôi: 0Trượt70
14-06Đầu: 5 - Đuôi: 3Trúng đầu 5279
13-06Đầu: 2 - Đuôi: 2Trượt297
12-06Đầu: 5 - Đuôi: 3Trượt298
11-06Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0267
10-06Đầu: 0 - Đuôi: 7Trượt253
09-06Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8288
08-06Đầu: 2 - Đuôi: 3Trượt293
07-06Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7292
06-06Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng đầu 7265
05-06Đầu: 3 - Đuôi: 3Trượt56
04-06Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng Đề272
03-06Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng đầu 7190
02-06Đầu: 0 - Đuôi: 3Trúng đuôi 368
01-06Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng Đề65
31-05Đầu: 7 - Đuôi: 7Trượt150
30-05Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5267
29-05Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7268
28-05Đầu: 0 - Đuôi: 7Trượt268
27-05Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng đầu 3273
26-05Đầu: 3 - Đuôi: 6Trượt92
25-05Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng Đề266
24-05Đầu: 3 - Đuôi: 0Trượt84
23-05Đầu: 0 - Đuôi: 3Trượt195
22-05Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng Đề251
21-05Đầu: 7 - Đuôi: 1Trượt155
20-05Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng Đề54
19-05Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đầu 1284
18-05Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng Đề50
17-05Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng Đề99
16-05Đầu: 2 - Đuôi: 4Trượt167
15-05Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng đuôi 691
14-05Đầu: 0 - Đuôi: 2Trượt153
13-05Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9273
12-05Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2299
10-05Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng đầu 3268
09-05Đầu: 4 - Đuôi: 5Trúng đầu 4279
08-05Đầu: 4 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1255
07-05Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng Đề254
06-05Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4150
05-05Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng Đề56
04-05Đầu: 5 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8173
03-05Đầu: 2 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6285
02-05Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng đầu 694
01-05Đầu: 2 - Đuôi: 0Trúng Đề184
30-04Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9193
29-04Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng đầu 3199
28-04Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng đầu 990
27-04Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng đầu 551
26-04Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng đầu 7183
25-04Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng Đề254
24-04Đầu: 4 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5160
23-04Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng Đề286

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *