DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN BẮC

Với thẻ nạp đủ. Bạn sẽ nhận được Dàn Lô 3 Con Miền Bắc đẹp nhất và VIP nhất của ngày hôm nay mà chúng tôi đã tập trung nghiên cứu phân tích và chọn lọc kỹ số đẹp nhất.

✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây DÀN LÔ 3 CON MIỀN BẮC sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.

✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.

✔ Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ và mệnh giá khác nhau.

✔ Chú ý: Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi

Nạp thẻ và nhận số

Lô xiên 3: 400,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
28-09
28-0950,51,35Trượt42
27-0902,79,12Trượt225
26-0919,32,30Trượt171
25-0992,35,75Trượt245
24-0905,76,66Trúng35
23-0951,62,85Trượt67
22-0965,18,68Trượt128
21-0990,32,19Trượt178
20-0993,29,64Trúng163
19-0911,10,91Trượt29
18-0961,44,89Trượt58
17-0935,26,88Trượt147
16-0959,53,98Trúng59
15-0917,48,77Trượt121
14-0924,09,57Trúng139
13-0908,86,45Trượt260
12-0963,10,24Trúng235
11-0912,09,56Trúng266
10-0956,44,06Trượt70
09-0998,32,95Trượt151
08-0945,72,13Trượt151
07-0945,67,56Trượt257
06-0905,25,48Trúng135
05-0926,83,05Trượt63
04-0926,38,55Trượt47
03-0920,98,99Trượt256
02-0989,76,56Trượt71
01-0931,10,30Trượt46
31-0826,48,55Trúng55
30-0825,44,23Trượt31
29-0836,84,26Trượt170
28-0806,16,53Trượt42
27-0856,43,08Trượt132
26-0801,70,04Trượt142
25-0887,84,80Trúng164
24-0867,66,97Trượt59
23-0814,00,21Trúng141
22-0863,17,34Trượt232
21-0834,64,66Trượt279
20-0861,59,64Trượt159
19-0843,71,24Trúng265
18-0844,38,04Trượt162
17-0857,94,18Trượt21
16-0840,28,68Trúng69
15-0845,39,15Trượt71
14-0802,73,29Trúng229
13-0854,30,03Trượt65
12-0832,51,24Trúng235
11-0890,64,93Trượt251
10-0805,15,50Trượt51
09-0899,05,85Trượt157
08-0880,78,35Trượt167
07-0834,18,86Trúng232
06-0870,98,46Trượt21
05-0852,89,25Trúng247
04-0886,56,21Trúng30
03-0885,91,00Trượt152
02-0860,93,41Trượt243
01-0850,04,20Trúng232
31-0724,74,04Trượt129
30-0750,41,02Trượt151
29-0788,60,61Trúng260
28-0746,36,94Trượt148
27-0710,20,18Trượt161
26-0714,51,06Trượt268
25-0786,98,19Trượt156
24-0724,23,34Trượt274
23-0771,08,42Trúng241
22-0753,65,70Trượt151
21-0724,43,20Trượt63
20-0728,92,36Trượt23
19-0784,16,18Trúng169
18-0798,79,15Trượt268
17-0760,53,24Trượt131
16-0738,86,91Trượt270
15-0753,83,31Trượt131
14-0720,90,93Trượt25
13-0701,28,96Trượt52
12-0723,57,69Trúng66
11-0792,91,27Trượt261
10-0784,07,62Trúng21
09-0709,59,94Trượt72
08-0733,80,23Trúng70
07-0777,97,80Trượt54
06-0728,95,59Trượt65
05-0743,63,15Trượt268
04-0743,28,99Trượt126
03-0724,08,67Trúng252
02-0732,26,14Trúng256
01-0737,86,97Trượt260
30-0654,25,85Trượt132
29-0658,27,80Trượt47
28-0696,05,03Trúng129
27-0666,40,59Trượt223
26-0669,28,50Trúng260
25-0634,07,43Trúng224
24-0677,23,32Trượt144
23-0611,79,20Trượt234
22-0633,80,92Trượt25
21-0613,04,91Trúng23
20-0640,11,13Trượt153
19-0633,23,99Trúng239
18-0622,94,17Trượt275
17-0641,51,75Trượt242
16-0662,22,93Trượt259
15-0673,14,62Trượt174
14-0664,84,21Trượt220
13-0611,04,10Trúng125
12-0653,29,90Trượt59
11-0613,10,56Trượt74
10-0667,53,03Trượt174
09-0606,61,65Trượt179
08-0635,59,11Trúng159
07-0682,38,34Trúng258
06-0601,13,98Trượt35
05-0603,65,05Trượt177
04-0619,85,56Trượt26
03-0604,56,89Trượt52
02-0634,42,63Trúng68
01-0634,57,20Trượt269
31-0536,10,28Trượt53
30-0507,68,00Trúng74
29-0508,55,22Trượt44
28-0539,91,20Trúng77
27-0599,35,68Trượt59
26-0547,95,91Trúng20
25-0569,00,51Trúng77
24-0580,60,49Trượt45
23-0562,37,68Trượt33
22-0523,36,99Trượt52
21-0578,47,48Trượt154
20-0527,77,37Trúng140
19-0559,42,15Trượt162
18-0559,89,87Trượt25
17-0541,13,93Trúng135
16-0533,65,26Trượt145
15-0571,45,11Trượt253
14-0556,08,43Trúng29
13-0580,05,66Trượt57
12-0513,00,08Trượt31
10-0584,63,22Trượt29
09-0594,23,78Trúng60
08-0501,55,61Trượt69
07-0503,36,13Trúng76
06-0597,82,19Trượt133
05-0514,69,52Trượt147
04-0540,50,22Trượt125
03-0558,04,49Trượt123
02-0577,08,61Trúng164
01-0554,12,08Trượt270
30-0413,83,89Trúng152
29-0444,87,91Trượt20
28-0499,94,42Trượt240
27-0498,23,46Trượt133
26-0475,42,95Trúng133
25-0471,55,35Trượt175
24-0430,48,86Trúng269
23-0480,10,60Trượt279

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *