DÀN ĐỀ 6 SỐ VÍP MIỀN BẮC

Luôn mang đến những số víp và chuẩn xác nhất là trách nhiệm của chúng tôi. chuyên gia của chúng tôi đã làm những việc cần khó nhất để có được những con số đẹp nhất và chính xác nhất. việc của bạn là nạp thẻ vào ô bên dưới sẽ có số và chờ tiền về sau giờ quay.

DÀN ĐỀ 6 SỐ VÍP MIỀN BẮC CHUẨN VÀ CHÍNH XÁC NHẤT

– Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao

– Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.

– Có thể nạp cộng dồn các loại thẻ  và mệnh giá khác nhau.

– Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.

NẠP THẺ VÀ NHẬN SỐ

Dàn đề 6 con: 400,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
28-09
28-0958,98,31,33,83,50Ăn 98253
27-0928,47,73,71,91,49Ăn đề 47273
26-0953,89,62,36,01,02Ăn 36299
25-0926,96,49,52,81,00Trượt151
24-0952,78,96,57,12,87Ăn đề 78191
23-0964,22,59,95,61,35Ăn đề 22278
22-0922,51,12,66,14,94Ăn đề 14286
21-0921,68,52,32,74,78Trượt160
20-0977,43,89,29,01,86Trượt253
19-0979,84,34,47,93,49Trượt185
18-0911,59,65,29,00,04Ăn đề 04194
17-0986,84,76,57,05,29Trượt299
16-0924,50,79,64,77,21Ăn đề 24167
15-0993,69,45,50,41,25Trượt177
14-0971,26,41,65,51,44Trượt266
13-0965,56,53,61,74,44Trượt189
12-0903,66,13,80,47,18Trượt296
11-0998,64,68,45,22,71Ăn đề 68263
10-0946,21,17,00,02,68Ăn đề 02193
09-0930,52,04,47,93,27Ăn 52176
08-0945,99,94,30,23,21Trượt183
07-0907,56,39,73,75,57Ăn đề 56160
06-0929,45,27,83,10,26Trượt262
05-0969,17,41,01,95,16Trượt250
04-0918,79,47,12,78,62Trượt187
03-0949,93,65,16,73,86Ăn đề 86163
02-0912,78,10,26,77,80Ăn đề 80199
01-0928,89,82,09,64,41Trượt168
31-0891,41,23,48,81,40Ăn đề 40176
30-0874,08,09,57,59,52Trượt266
29-0879,83,78,31,40,88Ăn đề 78253
28-0854,23,57,16,34,32Trượt295
27-0850,71,88,47,45,99Trượt184
26-0832,76,83,91,18,06Trượt191
25-0895,10,26,43,81,61Ăn đề 43299
24-0825,04,13,54,92,89Trượt181
23-0827,34,47,15,89,12Ăn đề 34297
22-0817,87,64,23,08,49Trượt181
21-0845,11,21,54,56,33Ăn đề 21250
20-0809,00,59,27,90,96Ăn đề 09180
19-0883,41,98,06,37,61Trượt166
18-0823,45,02,14,95,58Trượt280
17-0898,01,56,86,94,45Ăn đề 86172
16-0811,78,97,45,46,19Ăn đề 19173
15-0879,95,99,25,61,09Ăn đề 61157
14-0893,72,70,93,85,13Ăn đề 93162
13-0825,17,53,11,28,78Ăn đề 28267
12-0859,02,52,37,53,26Trượt274
11-0899,30,01,11,97,26Ăn đề 99162
10-0850,28,13,85,02,80Ăn đề 02285
09-0855,72,46,21,50,31Trượt167
08-0878,24,12,01,75,52Trượt179
07-0826,45,96,40,14,91Trượt164
06-0823,37,23,75,33,82Ăn đề 23298
05-0820,03,60,94,47,10Ăn đề 10292
04-0828,77,32,73,10,92Ăn đề 77177
03-0854,77,05,82,88,99Ăn đề 88166
02-0858,64,55,52,99,60Trượt179
01-0830,34,09,47,11,45Ăn đề 30281
31-0795,15,94,61,06,77Ăn đề 15154
30-0764,54,12,23,34,22Trượt165
29-0703,19,91,20,74,58Ăn đề 58175
28-0708,72,15,09,17,44Ăn đề 15167
27-0755,56,71,70,63,36Ăn đề 71193
26-0793,12,63,19,41,70Trượt295
25-0729,77,07,95,92,99Trượt170
24-0741,90,12,06,43,42Ăn đề 42175
23-0715,99,10,94,58,08Trượt292
22-0744,58,02,50,57,33Ăn đề 33181
21-0744,65,23,51,49,15Ăn đề 44167
20-0783,19,00,86,34,61Ăn đề 86158
19-0795,81,94,17,32,77Trượt156
18-0728,62,01,69,15,25Trượt151
17-0705,56,29,36,06,41Ăn đề 06257
16-0722,67,99,98,46,87Trượt169
15-0724,94,48,47,60,63Trượt262
14-0774,65,62,68,99,97Ăn đề 68272
13-0714,87,22,92,77,88Trượt179
12-0715,08,97,62,20,14Ăn đề 15293
11-0731,72,89,40,46,90Ăn đề 31274
10-0789,19,92,47,77,27Trượt163
09-0708,24,16,32,73,08Ăn đề 08173
08-0711,72,23,69,59,21Trượt160
07-0719,23,26,76,30,45Ăn đề 76172
06-0717,35,14,98,99,09Ăn đề 98196
05-0743,64,69,80,99,12Trượt293
04-0756,21,66,75,04,14Trượt181
03-0782,48,62,17,34,59Trượt197
02-0731,64,20,23,26,55Ăn đề 23262
01-0754,46,67,55,33,95Ăn 46151
30-0658,57,91,50,51,00Ăn đề 51170
29-0602,39,27,71,80,62Trượt263
28-0604,47,37,05,21,80Trượt164
27-0669,14,63,95,64,40Ăn đề 95289
26-0615,38,47,93,06,84Ăn đề 93170
25-0634,36,43,93,40,49Ăn đề 34190
24-0654,79,40,98,55,23Trượt187
23-0641,23,36,75,73,95Trượt197
22-0677,73,65,86,31,64Trượt252
21-0689,00,34,80,49,52Ăn đề 34276
20-0689,32,19,53,42,39Ăn 32252
19-0695,91,28,93,38,90Trượt295
18-0672,86,57,37,05,33Trượt192
17-0625,90,26,23,98,27Trượt184
16-0621,30,82,16,36,65Ăn đề 30175
15-0667,96,50,04,30,47Ăn đề 04169
14-0696,54,44,33,22,13Ăn đề 54181
13-0661,79,00,57,04,40Ăn đề 61258
12-0669,05,50,94,87,37Trượt253
11-0605,19,53,93,55,17Trượt256
10-0635,97,23,36,98,22Ăn đề 36258
09-0683,88,53,52,35,69Ăn đề 88290
08-0605,76,93,55,37,80Ăn đề 37272
07-0663,99,85,67,91,44Trượt160
06-0661,45,79,37,88,84Ăn đề 79277
05-0644,96,63,38,66,30Trượt177
04-0611,88,06,18,68,74Trượt258
03-0670,96,47,44,36,13Ăn 70274
02-0696,34,63,36,31,38Ăn đề 63253
01-0627,37,49,21,13,19Ăn đề 21175
31-0536,64,31,61,09,63Ăn đề 61184
30-0538,58,68,67,65,61Ăn đề 65192
29-0567,77,57,56,95,53Ăn đề 67276
28-0572,22,42,52,28,73Trượt297
27-0559,39,33,64,37,45Ăn đề 37182
26-0597,39,28,42,44,52Trượt171
25-0586,95,19,49,29,28Ăn đề 19259
24-0583,69,97,93,60,52Trượt161
23-0583,80,67,22,58,47Trượt176
22-0501,54,51,68,30,75Ăn đề 54194
21-0506,97,94,95,51,13Ăn đề 97152
20-0543,85,88,21,98,40Trượt278
19-0524,17,03,04,93,63Ăn đề 17251
18-0571,88,40,54,81,32Ăn đề 32179
17-0574,49,12,77,70,92Ăn đề 49186
16-0575,67,37,78,17,36Trượt171
15-0556,23,99,68,45,02Ăn đề 56266
14-0518,38,10,53,56,11Ăn đề 53170
13-0547,69,08,90,65,49Ăn đề 49267
12-0529,99,96,21,02,84Ăn đề 02186
10-0554,36,18,97,51,34Ăn đề 34289
09-0546,24,89,33,74,04Ăn đề 46155
08-0561,57,74,11,81,51Ăn đề 81189
07-0528,60,75,69,59,68Ăn đề 60288
06-0512,04,71,04,73,79Ăn đề 04190
05-0590,76,01,72,84,62Trượt186
04-0592,10,81,03,94,58Trượt161
03-0555,76,97,82,69,94Ăn đề 76156
02-0571,36,39,65,26,67Ăn đề 65291
01-0520,40,26,01,55,78Ăn đề 20153
30-0474,56,19,65,45,37Ăn đề 19193
29-0409,30,83,39,19,45Ăn đề 39163
28-0406,99,42,87,82,96Ăn đề 96297
27-0444,24,55,58,35,13Ăn đề 55294
26-0475,03,94,04,24,98Ăn đề 75181
25-0483,95,77,89,38,84Ăn đề 83160
24-0454,25,51,89,05,39Ăn đề 05151
23-0460,79,88,89,24,33Ăn đề 79169

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *