BẠCH THỦ LÔ KÉP MIỀN BẮC

Nước cạn thì bèo nổi, vốn cạn thì làm cách nào để tiếp tục chơi đây?
Bằng chứng cho thấy rất nhiều khách hàng đến với chúng tôi đã có cơ hội thu hồi vốn của mình, nếu bạn cũng muốn lấy lại cả vốn và lãi hãy tham gia lấy cầu của chúng tôi đảm bảo may mắn sẽ đến.

BẠCH THỦ LÔ KÉP MIỀN BẮC CHUẨN VÀ CHÍNH XÁC NHẤT

– Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao

– Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.

– Có thể nạp cộng dồn các loại thẻ  và mệnh giá khác nhau.

– Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.

NẠP THẺ VÀ NHẬN SỐ

Bạch thủ lô kép: 300,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
28-09
28-0999Trượt252
27-0977Trượt130
26-0977Trúng74
25-0911Trượt133
24-0988Trúng252
23-0900Trượt191
22-0900Trúng163
21-0966Trúng80
20-0966Trượt278
19-0955Trúng293
18-0955Trượt190
17-0988Trượt76
16-0900Trúng181
15-0911Trượt185
14-0933Trúng39
13-0933Trượt63
12-0999Trượt255
11-0900Trúng73
10-0922Trúng166
09-0999Trúng158
08-0999Trúng44
07-0933Trúng182
06-0977Trượt68
05-0999Trượt41
04-0955Trúng176
03-0933Trúng187
02-0900Trúng241
01-0999Trúng56
31-0866Trúng34
30-0844Trượt175
29-0822Trúng160
28-0899Trượt131
27-0866Trượt53
26-0877Trượt256
25-0822Trúng31
24-0866Trúng150
23-0800Trúng252
22-0800Trượt245
21-0888Trượt173
20-0888Trượt293
19-0899Trúng64
18-0855Trúng265
17-0877Trúng81
16-0855Trúng270
15-0877Trúng92
14-0811Trúng185
13-0844Trúng86
12-0888Trượt79
11-0899Trúng167
10-0888Trượt274
09-0888Trượt71
08-0866Trúng276
07-0877Trúng81
06-0888Trúng157
05-0800Trượt243
04-0877Trúng173
03-0888Trúng196
02-0855Trúng149
01-0877Trượt161
31-0777Trúng144
30-0733Trúng60
29-0700Trúng197
28-0722Trúng30
27-0722Trúng231
26-0700Trúng245
25-0766Trúng173
24-0766Trúng96
23-0744Trúng258
22-0766Trượt285
21-0711Trượt181
20-0799Trượt258
19-0722Trúng184
18-0711Trượt150
17-0777Trượt42
16-0766Trượt85
15-0711Trúng288
14-0799Trúng187
13-0744Trượt287
12-0755Trúng50
11-0711Trượt188
10-0777Trượt296
09-0722Trúng140
08-0733Trúng47
07-0755Trúng265
06-0766Trúng43
05-0766Trượt138
04-0744Trượt187
03-0744Trượt236
02-0799Trúng230
01-0777Trượt168
30-0622Trúng89
29-0699Trúng154
28-0688Trượt289
27-0644Trúng42
26-0655Trúng279
25-0644Trúng95
24-0600Trượt238
23-0699Trúng157
22-0644Trúng139
21-0633Trượt34
20-0633Trúng130
19-0633Trúng92
18-0611Trượt138
17-0644Trượt63
16-0688Trúng242
15-0600Trúng165
14-0666Trúng42
13-0633Trượt252
12-0677Trượt175
11-0655Trượt52
10-0600Trượt44
09-0688Trúng289
08-0677Trúng296
07-0688Trúng79
06-0622Trúng70
05-0699Trượt231
04-0655Trúng241
03-0699Trúng150
02-0655Trúng261
01-0600Trúng49
31-0544Trúng248
30-0533Trúng63
29-0544Trượt89
28-0522Trượt288
27-0544Trúng184
26-0599Trượt90
25-0500Trúng259
24-0588Trượt296
23-0533Trượt148
22-0500Trượt181
21-0588Trượt141
20-0511Trượt179
19-0533Trúng164
18-0599Trúng87
17-0577Trượt60
16-0599Trúng184
15-0500Trúng276
14-0599Trúng168
13-0522Trúng236
12-0544Trúng68
10-0522Trượt147
09-0588Trúng57
08-0500Trúng57
07-0599Trúng165
06-0522Trúng169
05-0555Trúng45
04-0588Trượt243
03-0555Trúng97
02-0577Trúng91
01-0522Trúng94
30-0411Trúng150
29-0455Trúng246
28-0400Trúng273
27-0455Trúng170
26-0400Trúng91
25-0411Trúng292
24-0411Trúng239
23-0488Trúng155

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *